ŠTÍPANÉ A NAKRÁCENÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ AŽ K VÁM DOMŮ

O nás

Palivové dříví

teplo vašeho domova
z obnovitelných
zdrojů energií


Zpracováváme kvalitní dřevo, štípané z celých surových kmenů.

Základem efektivní výhřevnosti je včasná objednávka a následné dodání palivového dřeva.

Dotazy na tel: 606 527 900

+420 606 527 900
+420 736 605 390
E-mail: info@stipanedrivi.cz